Новини

Презентация от обществени обсъждания на проект за Областен план за развитие на горските територии за област Монтана

Тук може да свалите прецентацията от проведените обществени обсъждания на проект за Областен план за развитие на горските територии за област Монтана:

 

   

Обществени обсъждания на проект за Областен план за развитие на горските територии за област Монтана

 

     Във връзка с разработване на Областен план за развитие на горските територии (ОПРГТ) за област Монтана, в периода 19-22 февруари 2019 г. във всяка община от областта ще се проведат обществени обсъждания на проекта. Обществените обсъждания се организират от Регионална дирекция по горите – Берковица, със съдействието на общинските администрации и изпълнителя на плана – „Географика“ ООД.

     За целите на плана е разработена специализирана ГИС платформа, визуализираща ОПРГТ с всички налични слоеве информация към него.

    Писмени препоръки, забележки и коментари по представения проект на ОПРГТ за област Монтана може да депозирате в писмен вид  до 1 март 2019 г. в РДГ-Берковица, гр. Берковица, ПK 3500, ул. Митрополит Кирил 13, електронна поща: rugberkovitca@iag.bg .

Протоколи от проведени обществени обсъждания на проект за Областен план за развитие на горските територии за област Монтана

 

     Във връзка с разработване на Областен план за развитие на горските територии (ОПРГТ) за област Монтана, в периода 19-22 февруари 2019 г. във всяка община от областта бяха проведени обществени обсъждания на проекта.

     От тук може да свалите протоколите от всички обществени обсъждания, както и всички постъпили писмени становища и мотивирана справка за приетите и неприети коментари, препоръки и забележки по представения проект: